IPCRI
מרכז ישראל/פלסטין למחקר ולמידע
مركز إسرائيل فلسطين للأبحاث و المعلومات
Israel/Palestine Center for Research and Information

POLICY PAPER

לסיים את המשבר ללא הרוגים נוספים

גרשון בסקין, חנא סניורה, חאלד דוזדר, יוסי בן ארי

‏יום חמישי 13 יולי 2006

הסיום הרצוי ביותר של המשבר הנוכחי, יהיה בהחזרת החיילים החטופים בלבנון ועזה, שחרור האסירים הכלואים בבתי הסוהר בישראל, סיום ההתקפות ההדדיות, כולל ירי דו-כיווני של טילים בגבול ישראל-עזה וגבול ישראל-לבנון, חיזוק המתונים והחלשת הקיצונים באזור.

באסטרטגיה הנוכחית לסיום המשבר, גלומה אלימות ארוכת טווח והסלמת איומים כלפי אזרחים בכל הצדדים ולא ברור אם יהיה בה בכדי להביא לשחרור החיילים החטופים והאסירים הנמצאים בבתי הכלא ולהפסקת ההתקפות ההדדיות. אך ברור למדי כי היא תביא לחיזוק הקיצונים והחלשת המתונים ותגרום לנזקים ולסבל אנושי.

בעת שהכעסים שולטים קשה לחשוב באופן הגיוני. יחד עם זאת, ניתן לקדם כיוון חשיבה אחר, לו סיכוי להשיג את התוצאות המקוות המצוינות לעיל. להלן הצעתנו:

ראש הממשלה ייפגש מיידית עם הנשיא הפלסטיני מחמוד עבאס, ויציג בפניו את ההצעה הבאה:

  1. לאחר שחרור רב"ט גלעד שביט מעזה, ישראל תשחרר מיידית את כל הנשים והילדים הכלואים בבתי הסוהר שלה (שאין דם על ידיהם).
  2. ישראל תכריז הפסקת אש, שתכלול את סיום הפגזת עזה, את כל הסיכולים הממוקדים ואת כל מבצעי המעצרים בגדה המערבית. אם הפלסטינים, על כל פלגיהם, ידבקו בהפסקת אש מלאה בצידם, חודש לאחר מכן ישראל תשחרר את כל האסירים הפלסטינים שנעצרו בישראל לפני ספטמבר 1993. אם הפסקת האש תחזיק חודש נוסף, מספר מאות אסירים נוספים ישוחררו, וכו'.
  3. אולמרט גם יבהיר לעבאס כי אם שני החיילים הישראלים שנחטפו על ידי "חזבאללה" ישוחררו, ישראל תשחרר את כל האסירים הלבנונים המוחזקים בבתי כלא ישראלים.

על פי תכנית זו, לא יתנהל משא ומתן ולא תהיה מעורבות של מתווכים. אם תיקח יוזמה זו לידיה, ישראל תחזק את מחמוד עבאס, תחליש את נצראללה ומשעל, תחזיר את החיילים הביתה ותשיג הפסקת אש. תכנית זו "זולה" יותר בהשוואה לכל תכנית צבאית. לא כרוך בה הרג ויש בה סיכוי לסיים את המשבר מהר יותר מכל דרך אפשרית אחרת.