הכאוס מחייב מעורבות בינלאומית מיידית!

 

יוסי בן ארי

 

כנתינים מיומנים של הסביבה, אנו מורגלים כבר למהומה רבתי בזירה הישראלית-פלסטינית. אך על פי דיווחי התקשורת, נראה כי בלגאן השבוע האחרון הפך כבר לכאוס בהתגלמות אולטימטיבית.

כמה דוגמאות לכך:

 

ניתן לראות איפוא כי למרבית השחקנים בקונפליקט יש אינטרסים סותרים, כל אחד בתוך האג'נדה הפרטית שלו. הקונפליקטים גוברים כמובן במישורי החיכוך בין השחקנים. אם לא היה די במה שהיה עד עכשיו, כניסת ה"חמאס" למערכת הפוליטית הפלסטינית, הכניסה ל"בלגאן" הקיים עוד רובד, מה שמסבך מאד אפשרויות לפתרון. המהומה הפוליטית סביב הניסיונות להרכבת הממשלה בישראל רק מקשה על הדברים עוד יותר, שכן זמן לא מועט יידרש עד שתתחוור דרכה המדינית של הממשלה החדשה, לא כל שכן עד שהיא תתחיל לנוע בה.

מה עושים? במשולש של המערכת המטורפת הזו (הזירה הבינלאומית-ישראל-פלסטינים), סביר כי שתי הצלעות הראשונות תתייצבנה. הקושי היה ונותר בצלע הפלסטינית. הסיכוי כי באילוצים הקיימים היא תתחיל לתפקד הרמה מינימאלית נדרשת קטן מאד. סוד זה כבר נגלה בעבר - בכדי להיבנות, זקוקה הישות הפלסטינית בדחיפות לסיוע נרחב של מעורבות בינלאומית בשטח. אסור ששיקולי "כבוד" לאומיים יפריעו לה להסכים לכך. אם רק "הרופא" יסכים, הפלסטינים חייבים לקפוץ על המציאה ולקנות את ה"ניתוח" ללא הסוס. זו הדרך היחידה שתאפשר להם מוצא, ללא התפרקות מוחלטת אלא אם כן לכך הם שואפים...

 

תא"ל (מיל.) ד"ר יוסי בן ארי, הוא מנהל משותף של היחידה האסטרטגית באיפקר"י

(מרכז ישראלי-פלסטיני למחקר ומידע).